Contact

De website cultuurexplosie.nu, naar een idee van NORMA, is een product van en wordt beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen, het samenwerkingsverband van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en VOI©E.

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft het Steunfonds Rechtensector opgezet om de nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Dit Steunfonds ontving in 2020 5 miljoen euro subsidie van de minister van OCW en in 2021 10 miljoen euro om makers te ondersteunen bij de creatie van nieuw werk.
 

De subsidie is beschikbaar gesteld door de volgende fondsen:

  • het Investeringsfonds muziek, uitgevoerd door Buma Cultuur onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra
  • Sena Noodfonds Muziek /  Sena Performers Muziekproductiefonds / Sena Productie Fonds Producenten
  • Via het Stichting Lira Fonds
  • het NORMA Fonds
  • Het Pictoright steunfonds
  • Het VEVAM-fonds Noodsteun voor regisseurs
 
Voor vragen of opmerkingen over de website cultuurexplosie.nu kunt u per e-mail contact opnemen met de Federatie Auteursrechtbelangen: federatie@auteursrecht.nl.
Voor vragen of opmerkingen over Cultuurexplosie live, een initiatief van stichting NORMA, kunt u contact opnemen met het NORMA fonds: normafonds@stichtingnorma.nl.